Mer än en vanlig byggare

BRANDING & WEB DESIGN: Som ett led i den fortsatta utvecklingen av varumärket Skadex fick Differator i uppdrag att arbeta med närvaron på nätet. Fokus ligger på att vara tydlig med att det finns hjälp att få, även om byggnaden blivit drabbad av allvarliga skador eller angrepp. Tydlig information, enkel navigering samt pedagogiska bilder och grafik

Nya väger. Bättre affärer.

BRANDING & GRAPHIC DESIGN: Mercur behövde förbättra affärsnyttan på sin webbplats. Differator fick uppdraget att förtydliga budskapet, ta fram ett bildspråk och sätta den grafiska plattformen för nya sajten