BRANDING & WEB DESIGN: Som ett led i den fortsatta utvecklingen av varumärket Skadex fick Differator i uppdrag att arbeta med närvaron på nätet. Fokus ligger på att vara tydlig med att det finns hjälp att få, även om byggnaden blivit drabbad av allvarliga skador eller angrepp. Tydlig information, enkel navigering samt pedagogiska bilder och grafik