BRANDING, WEB & GRAPHIC DESIGN: Differator fick äran att hjälpa J-O Waldner med en lansering i Kina. Bland annat en websajt, en hel del fotograferingar, design och texter, men också en J-O-symbol med ”extra bling” för den kinesiska marknaden