BRANDING & PACKAGE DESIGN: Besökte världens största och bästa matmässa – Anuga – i Köln. Otroligt stort och väldigt intressant! Fler än 7 000 utställare från över 100 länder var där med sina produkter. Hur många som besökte mässan vet jag inte, men troligen motsvarande befolkningen i en mellanstor svensk stad. De tre intensiva dagarna gav mycket inspiration och en hel del insikter i hur matbranschen fungerar och hur den är uppbyggd.