BRANDING & PACKAGE DESIGN: Aquaplays värld är en idé och ett tankesätt mer än bara en produkt. En lekvärld mer än en leksak. Men inte bara det, där samsas lek och fantasi med pedagogiskt lärande. På förpackningen skall konsumenten förstå hur konceptet fungerar med samverkande vattenpumpar, slussar, kranar och transportbåtar