GRAPHIC DESIGN: Att skapa rätt förutsättningar för lärande ställer en del specifika krav. Ett pedagogiskt knep är att använda sig av mindmap som format. Gourmetgruppen behövde visualisera olika produkt- och ämnesområden på ett trivsamt sätt. Differator tog uppdraget att sätta maneret och producera en serie av mindmaps för användning både i trycksaker och på butiksskyltar