BRAND IDENTITY: Alltid hedersamt att få förtroendet att skapa en logotype. Svenska Biobränsle fokuserar på att ta vara på använt fett från bland annat restauranger och storkök. Extra roligt att få ihop verksamhetens olika delar i den grafiska formen – en symbol där kopplingen mellan energi och bränsle sattes ihop i en sorts Yin och Jang-inspirerad form