BRANDING & PACKAGE DESIGN: Utmaningarna när det gäller att designa förpackningar för olika branscher varierar. För leksaker handlar det bland annat om att skapa ett sammanhang för produkten. En lekvärld som attraherar och kan sätta igång fantasin. Här en bakgrundsbild ur en kommande förpackningsserie