BRAND IDENTITY: Hunteqs ambition är att hjälpa dig att bli en framgångsrik jägare genom att erbjuda innovativa, smarta och praktiska produkter. Differator fick uppdraget att arbeta fram en logotype, ett grafiskt profilprogram och en första serie av förpackningar