GRAPHIC DESIGN: Anrika Hotel Royal gav Differator i uppdrag att designa det nya matsalsporslinet. Grundtanken var att historik skulle möta nutid, spetsad med lite romantik. Inspiration hämtades i detaljer från hotellets smakfulla inredning. Serien fick arbetsnamnet ”1852” efter året då hotellet grundades