BRAND IDENTITY & PACKAGE DESIGN: Differator fick i uppdrag att skapa ett separat varumärke och en förpackningsserie för några av familjen Montorsis mest uppskattade produkter. ”Mamma Giulia” speglar den tradition och kultur som Attilio Montorsi, femte generationens charkmästare och son till Giulia, än idag tillämpar. Lanseringen skedde med butikskampanjer och annonsering