BRAND IDENTITY: Nineways AB arbetar med hur man skapar förståelse, effektivitet och arbetsglädje i ett team. Utgångspunkten är Enneagrammet – en modell som beskriver vad människor motiveras av och vad de nio olika personlighetstyperna behöver för att fungera som bäst. Differator fick uppdraget att arbeta fram logotyp, grafisk plattform och olika grafiska modeller