Blir attraktiva företag mer lönsamma?

Självklart! Differator positionerar och utvecklar varumärken – skapar attraktionskraft helt enkelt. Verktygen är snabb och träffsäker analys, kreation, grafisk design och produktion. Digitalt och analogt!

Branding Kreation Art Direction Webbdesign Produktion

Vi tror på marknadskommunikation. Såklart!
Har företagets utveckling avstannat? Krävs det mer och mer personella resurser för att nå ökad försäljning, men ökningen av resultatet uteblir, eller rent av blir negativ? Orsakerna till en sådan utveckling kan vara flera, men det är tydligt att det krävs andra sätt att arbeta på. Andra vägar mot målet. Nya sätt att ta sig vidare. Eller hur?

I de lägena är vi som allra bäst
Det vet vi, eftersom vi genom åren hjälpt ett stort antal företag att ta de rätta stegen, att ta sig vidare och att nå sina mål. Och överträffa dem…

Thomas Lüttgenau, Gourmetgruppen AB (2015):
”2008 kände vi att det var dags att förändra vår strategi. I detta arbete kom vi fram till att varumärket behövde förstärkas och laddas om. Vi började då ett samarbete med Differator med fokus på att stärka och förtydliga vårt varumärke och därmed göra oss mer attraktiva. I tätt samarbete genomförde ledningsgruppen på Gourmetgruppen och Differator en omvälvande förvandling. Fyra år senare hade vi ökat omsättningen rejält. Och även ökat EBIT kraftigt.”

Ulf Alkelin, Mercur Solutions AB (2015):
”Jag hade mycket kontakt med Differator redan 2000 när jag arbetade som VD på dåvarande Frango Nordic AB. När jag sedan fick VD-rollen på Mercur Solutions var det naturligt att vända mig till en redan etablerad och pålitlig kontakt. Differator har nu lagt grunden för varumärket och hjälpt oss med trycksaker, film och webb. Det har fungerat riktigt, riktigt bra…” 

Mikael Westerberg och Jan Truuväärt, Kakservice AB (2015):
”Vår verksamhet bygger på bra produkter, bra förtjänst för våra kunder och självklart även god service. Ett av våra säljargument är trevliga och attraktiva förpackningar. Differator har hjälpt oss med vår marknadsföring och vårt förpackningskoncept sedan 1995.”